Ont-moeten voor Kids


  Kids Groeitrajecten

Via onze creativiteit en gevoel gaan we aan de slag om zo alle kleurrijke facetten van ons ZIJN te leren kennen.

We werken rond identiteit, gaven & talenten, innerlijke krachten en gevoelens in ons zelf. 
Wanneer we dankbaar zijn voor wat we reeds kunnen, hebben & zijn, en met vriendelijkheid en zachtheid naar ons zelf kunnen kijken, ontstaat een liefdevolle verbinding met onze unieke eigenheid.
We leren omgaan met wat er allemaal in ons hoofdje & buikje leeft en dat het Ok is zoals het is , jouw unieke kleur mag er gewoon zijn.

Met behulp van yoga & meditatiespelletjes,  kleur, klank, beelden, tekenen en creatief schrijven nodigen we kinderen uit om te groeien in wie ze zijn, hun talenten & gaven te ontplooien, met zichzelf te leren verbinden, de rust in zichzelf terug te vinden, hun lichaams -en gevoelsbewustzijn te vergroten, een positieve mindset op te bouwen, en zo in hun kracht te komen.
Dit alles op een speelse, creatieve en bewuste manier. 


De kinderen krijgen de kans en ruimte nieuwe ervaringen te be-leven, waar te nemen, te ontdekken, te bewegen, hun creativiteit & spontaniteit te laten stromen,  en gewoon hun  unieke zelf te ZIJN.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot kleine groepjes, met aandacht voor elk individu, zodat ook kindjes die gevoeliger reageren op prikkels zich goed en veilig kunnen voelen.

Ont-moeten  op school


Schooltrajecten kunnen op maat aangeboden worden, naargelang de wensen en verwachtingen van de school.

Naschoolse activiteiten of groeitrajecten onder de middagpauze, volgens een bepaald thema, of ook een lesuurtje yoga tussendoor is een mogelijkheid.

Een kids cirkel met yoga, mindfulness en creatieve/zintuiglijke spelletjes om de kinderen hun zelfbewustzijn te vergroten en hun zelfvertrouwen te sterken.

Ook dansbeleving - acrobatische yoga en Meditatieve spelletjes & verhalen om kinderen uit te nodigen om gewoon even te ZIJN in een rustige en minder prikkelende omgeving worden aangeboden.